Akákoľvek pomoc

NOM je nezisková organizácia, ktorá sa snaží vytvárať podmienky pre život mladých bez alkoholu a drog.
Prostriedky na realizáciu svojich cieľov získavame predovšetkým z príspevkov členov organizácie, 2% z daní. Pomôcť nám môžete aj vy spozorskými darmi, či dobrovoľnými príspevkami, alebo inou formou pri realizovaní našich seminárov, akcií a projektov.

Uvítame akúkoľvek pomoc:

  • finančnú – formou darov, sponzorstva, zakúpenia predmetov (č.ú. SK2252000000000007891192)
  • materiálnu – pomôcky, reklamné predmety
  • mediálnu – reklama pre organizáciu, podpora pri akciách a projektoch
  • iné – služby, práve rady, priestory na akcie alebo projekty a pod.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:

  • emailom info@nom.sk
  • telefonicky 0910 956 321

NOM vytvára alternatívy pre trávenie voľneho času mládeže.

NOM je registrovaný na MV-SR VVS/1-900/90-16525