Predstavenstvo

Predstavenstvo organizácie tvorí štatutárny orgán organizácie NOM.

Na obdobie jedného roka (December 2013 – December 2014) boli do riadiacich funkcií zvolení členovia:

  • Predseda  Patrik Šulík
  • patrik@nom.sk, 0910 956 321
  • Podpredseda Kamila Potočárová
  • kamila@nom.sk
  • Ekonóm David Lazar
  • david@nom.sk
  • Editor Katarína Zsolnaiová
  • katarina@nom.sk
  • Tajomník Michal Križan
  • michal@nom.sk