Ako sa stať členom

Kto môže byť členom

Členom organizácie NOM môže byť ktokoľvek, kto súhlasí s jej stanovami a zaplatí členský poplatok na daný rok 10 eur.

Zároveň sa členovia zaväzujú, že počas doby trvania členstva nebudú požívať alkohol a iné drogy a budú propagovať zdravý životný štýl.

 
Výhody členstva

Organizácia NOM pripravuje množstvo zaujimavých podujatí – semináre, jednodňové stretnutia, street akcie, beer buying kampaň - pokusný nákup alkoholu mladistvými za účelom preverenia dodržiavania zákonu o zákaze predaja alkoholu mladistvým, každoročný kongres atď. NOM členovia sa môžu zúčastniť všetkých týchto podujatí za výhodnejších podmienok ako nečlenovia.

Okrem toho členovia môžu participovať na medzinárodných Active seminároch po celej Európe, dostávať newsletter (od Activu alebo IOGT) ako aj Transit (Active časopis), byť informovaní o aktuálnom dianí vo svete v oblasti alkoholu a drog.

NOM takisto poskytuje základňu pre aktívnych mladých ľudí, ktorí majú záujem meniť avet a spoločnosť. Môžu sa tým pádom zapojiť do našich aktivít alebo organizovať vlastné aktivity.

NOM prináša alternatívu, rozvoj a hlavne zábavu.

Ako sa stať členom?

Vyplň prihlášku, pošli predstavenstvu, zaplať členské a pridaj sa k nám!