NOM Slovensko

Kto sme?

Nezávislá organizácia mladých ti dáva priestor na sebarealizáciu, príležitosť byť proaktívny, šancu stretnúť mladých ľudí z celej Európy a možnosť byť súčasťou slobodného a bezpečného prostredia bez alkoholu a iných drog

Naša Vízia:

Vďaka NOMu, mladí ľudia budú povzbudení na Slovensku, aby viedli zdravý životný štýl bez alkoholu a iných drog a boli proaktívni v spoločnosti

Naša Misia:

NOM povzbudzuje mladých ľudí na Slovensku, aby viedli zdravý životný štýl bez alkoholu a iných drog a boli proaktivní v spoločnosti

Našich 5 hlavných poslaní:

1. Prezentujeme: životný štýl bez alkoholu – je to cool!
2. Tvoríme: slobodné, bezpečné a otvorené životné prostredie pre mladých ľudí
3. Budujeme: zdravé sebavedomie v mladých ľuďoch, aby zmenili spoločnosť
4. Dávame: získaj viacej priateľov – po celej Európe!
5. Dbáme: buď dravý, inšpirovaný, proaktivny!

Čo nás robí iných?

Vieme sa zabávať bez Alkoholu a iných drog!

NOM je registrovaný na MV-SR VVS/1-900/90-16525