Membership Growth Project v Dubline

Drahí naši čitatelia,

Som šťastný že Vám môžem povedať o projekte Membership Growth Project od European Youth Forum (EYF). Projekt je o ustálení organizácií v ich materskej krajine, o prilákaní nových členov aby sa stali členmi našej organizácie a o otázkach, ako spraviť z pasívnych členov aktívnych a udržať si ich. Pre tento projekt si Active – sobriety, friendship and peace (Active) vybrala nás NOM ako pokus vyskúšať to snami a pomôcť nám zlepšiť našu situáciu. Na projekte sa podieľajú Vasilka Lalevska z Activu a naši dvaja členovia Patrik Šulík a Kamila Potočárová. Projekt začal minulý rok v belgických Antverpách v júny. Od toho času sme pokračovali v tvrdej práci a minulý týždeň sme mali ďalšie stretnutie v Greystoens, Írsko. Pre projekt sme si mali pripraviť 5 pozorovacích nástrojov od EYF, ktoré sme pripravili a pomohli spraviť v Talline, Estónsku., minulý rok v septembri. Použili sme tieto nástroje aby sme videli ako pokračuje naša práca, či je úspešná, a čo treba zlepšiť alebo zmeniť. Pre Greystonske stretnutie sme si mali pripraviť týchto 5 nástrojov a prezentovať ich pred vedúcimi členmi z EYF a ostatnými organizáciami ktoré sa podieľajú na spomínanom projekte ako napr. YWCA ktorá nás hostila tento krásny víkend. Z našich výsledkov je vidieť že robíme dobrú pracú, ktorá sa páčila ostaným. Mali sme 9 akcií za posledné 3 mesiace ktoré boli prospešné pre našich členov, bohužiaľ to prinieslo len 1 nového člena. Ďalej sme zistili, že naše akcie nepokračujú ďalšou akciou ktorá by ju zhodnotila a nasledovala. K tomu v našich akciách chýba zameranie na našu cieľovú skupinu (15-30, pretože sme mali napr. Biele Vianoce projekt, zväčša zameraný na malé deti a ich rodičov). Po zosumarizovaní všetkých kladných a záporných stránok sme pripravili náš budúci pracovný plán na nasledujúce 2 roky. Bohužiaľ v tento čas musela Kamila odcestovať domov L. Bol to ťažký boj vytvoriť kvalitný plán bez jedného člena, ale my sme to zvládli!!! Plán spĺňa všetky požiadavky na nasledujúcich 6 mesiacov a potom na rok a pol (môžete si pozrieť v prílohe). My sme zvolili toto rozdelenie práve preto, aby sme zistili, či po 6 mesiacoch plán funguje a poprípade v budúcnosti popracovať aj na týchto kategóriách:

  • Tímový duch/spolupráca – aktivity na vytvorenie silnejšieho NOM-u v základoch.
  • ACTIVE – podpora zo strany Activu – pomôžu nám s tréningami na Slovensku a medzinárodnými seminármi.
  • Aktivity/Inspire freedom – akcia ktorá sa bude konať každý mesiac. Je to skvelý projekt ktorý môžeme organizovať ako pouličnú akciu a spojiť to s pribratím nových členov.
  • Štruktúra/Administrácia – je zameraná na peňažnú podporu, kde a ako priniesť EVS (dobrovoľníka z inej krajiny) do NOM-u.
  • Projekty – toto sú projekty ktoré plánujeme v budúcnosti pre NOM a vieme nájsť finančnú podporu napr. z Národnej organizácie alebo iných výziev na financovanie. Projekty ale budú zamerané na nábor nových členov.

Takže toto je plán pre nás (NOM) na 6 mesiacov!!! Naše ďalšie stretnutie z Membership Growth Project bude v júny niekde v Európe J.

Tak sa tam vidíme s našimi novými členmi!

Prezentácia
2 položka « 1 z 2 »