Inspire freedom 22.2.2014!

IMG_6916Dňa 22.2.2014 sa uskutočnila celoeurópska kampaň “INSPIRE FREEDOM“.  Kampaň, ktorá bojkotuje nie len proti požívaniu alkoholu, ale aj proti následkom s ním spojené. Hovoríme o týraní a zneužívaní žien a detí, ktoré sa v súčasnom svete vyskytuje v čoraz väčšej miere.

Mnoho obetí pred pravdou zatvára oči, poprípade vinu pripisujú sebe.  Úlohou organizácie sa preto stalo šírenie myšlienky, bojujúcej proti tomuto spoločnosťou odmietaného správania.  Ideu sa snažili členovia týmu vštepovať každému, kto sa udalosti zúčastnil. Verejná akcia sa uskutočnila v miestnej budove v Coworking Šaľa. Každý, kto  sa zúčastnil si mohol pozrieť video o aktuálnom stave problému vo svete, svojou obkreslenou dlaňou a fotografiou podporiť ženy a deti postihnuté neľudským zaobchádzaním a namiešaním svojho „magic drinku“ zistiť, že dobré je aj to, čo je „nealkoholické“. V organizovaní akcie bol NOM potešený aj prítomnosťou zahraničnej návštevy Vasilky, ktorá sa aktívne podieľala na celom projekte (BIG THANKS).

Vieme, že ísť s pravdou von, nie je jednoduché, preto sme sa rozhodli aspoň morálne podporiť ženy a deti, a práve takýmto spôsobom im podať pomocnú ruku a podporiť ich. Tak nezatvárajme oči a spoločne bojujme voči negatívnemu zaobchádzaniu s každým ľudským tvorom !

Projekt bol podporovaný:

p10V-vizualy-komprax_loga-patka