Seminár o EÚ

11158020_880368532001818_1944554504_nNezávislá organizácia mladých sa dňa 17.4. 2015 opäť stretla v priestoroch Coworking  Šaľa. Stretnutie bolo zorganizované v duchu Bruselu, kam sa chystajú štyria, prevažne noví členovia spolku. Počas dňa si všetci členovia obnovili informácia o fungovaní Európskej únie, ktoré im sprostredkovala zahraničná návšteva, Vasilka so Stockholmu, a to nie len formou prednášok v anglickom jazyku ale aj aktívnym zapájaním poslucháčov do diskusie, či dynamickými hrami, ktoré každého účastníka vtiahli do problematiky.

6 položka